Tehnoülevaatus

Tehnoülevaatuse käigus kontrollitakse:
sõiduki dokumente, VIN koodi, registreerimismärki;
veermiku;
klaase;
pidurisüsteemi;
rehve;
turvavarustust;
juhtimisseadmeid;
heitgaase;
tulesid ja signaali.

 

Sõiduautos peavad sõidu ajal kaasas olema:
– ohukolmnurk (E-reegli nr 27 nõuete kohane)
– üks tulekustuti kustutusaine massiga 1 kg
– kaks kasutamiskõlblikku, ratta läbimõõdule vastavat tõkiskinga
– esmaabivahendid peavad olema tööandja sõidukis  (sotsiaalministri määruse https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=81146 järgi)