Sõidumeeriku kontroll

Sõitjate veoks ettenähtud üle üheksa istekohaga (kaasa arvatud juhi koht) või veose veoks ettenähtud üle 3500-kilogrammise lubatud suurima täismassiga autod või autorongid peavad pidama arvestust juhi sõidu- ja puhkeaja kohta.
Mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja arvestus peab toimuma mehaanilise sõidumeeriku salvestuslehtede või digitaalse andmesalvestusega sõidumeeriku mällu salvestatud andmete järgi.
Alates 1.05.2006 esmakordselt kasutusele võetud sõidukitele peab olema paigaldatud digitaalne sõidumeerik.
Alates 1.10.2012 esmakordselt kasutusele võetud sõidukitele peab olema paigaldatud uuemat tüüpi digitaalne sõidumeerik (nn sõidumeerikud, mis saavad manipuleerimise vähendamiseks liikumisimpulsi lisaks andurile veel ühest või mitmest sõltumata allikast).

 

Sõidukile paigaldatud sõidumeeriku kontrolli teostatakse:
pärast seadme iga remonti
pärast sõidukit iseloomustava teguri muudatust või rehvide ümbermõõdu muudatust
kui universaalaeg erineb õigest ajast enam kui 20 minutit
kui muutub sõiduki registreerimisnumber
vähemalt kord kahe aasta jooksul pärast viimast kontrolli.

 

AK Tehno OÜ enam sõidumeerikute kontrolle ei tee.