Tulekustutite kontroll

Sõidukites olevaid tulekustutit tuleb kontrollida kord aastas.

Lase sõiduki tulekustutit kontrollida tehnoülevaatuse käigus.