Millal tulla ülevaatusele?

Sõiduauto ja väikese veoauto tehnoülevaatuse kuu määramine:

Sõiduauto (M1 kategooria sõiduk) või väike veoauto (N1 kategooria sõiduk), v.a alarmsõiduki, õppesõiduki, eksamisõiduki, takso, ADR-sõiduki ja rahvusvahelises liikluses osaleva sõiduki järgmise ülevaatuse kuu määratakse sõiduki riikliku registreerimismärgi viimase numbri järgi järgnevalt:

Registreerimismärgi viimane numberÜlevaatuse kuuVõimalik teostada M1, N1 ülevaatust
1MärtsDetsember - Veebruar
2AprillJaanuar - Märts
3MaiVeebruar - Aprill
4JuuniMärts - Mai
5JuuliAprill - Juuni
6AugustMai - Juuli
7SeptemberJuuni - August
8OktooberJuuli - September
9NovemberAugust - Oktoober
0DetsemberSeptember - November

Kui sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele varem kui kolm kuud enne määratud ülevaatuse aega, siis uut ülevaatuse aega ei määrata ja jääb kehtima viimati määratud korralise ülevaatuse aeg. Kui sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele pärast määratud ülevaatuse aega, määratakse järgmise korralise ülevaatuse aeg lähtudes viimasest määratud korralise ülevaatuse ajast. Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab kehtetuks sõidukile määratud korralise ülevaatuse kehtivusaja. Pärast erakorralise ülevaatuse läbimist jääb kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.

Ülevaatusele esitamise tähtajad:

1)Sõidukid pärast esmaregistreerimist:
• M1 kategooria sõiduki, välja arvatud alarm-, õppe-, eksamisõiduki ja takso- 12 kuu jooksul, kui esmaregistreerimisest on möödunud 36 kuud
• N1 kategooria sõiduki, välja arvatud alarmsõiduki ja ADR-sõiduki- 12 kuu jooksul, kui esmaregistreerimisest on möödunud 12 kuud
• L3e, L5e ja L7e kategooria sõiduki, välja arvatud alarm-, õppe- ja eksamisõiduki; O1 kat.sõiduki- hiljemalt 36 kuu möödumisel esmaregistreerimisest
• M2 ja M3 kategooria sõiduki; N2 ja N3 kategooria sõiduki; O2, O3, O4 kategooria sõiduki; üksikkorras valmistatud sõiduki, välja arvatud O1 kategooria sõiduki; eriliigilise sõiduki- hiljemalt 12 kuu möödumisel esmaregistreerimisest
2) Kasutatud sõidukid:
• M1 kategooria sõiduki vanusega mitte üle 10 aasta, välja arvatud alarm-, õppe- ja eksamisõiduki, takso- üks kord 24-kuulise perioodi jooksul
• M1 kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta, välja arvatud alarm-, õppe-eksamisõiduki ja takso; N1 kategooria sõiduki, välja arvatud alarmsõiduki ja ADR-sõiduki- üks kord 12-kuulise perioodi jooksul
• L3e, L4e, L7e kategooria sõiduki vanusega mitte üle 10 aasta, välja arvatud alarm,- õppe- ja eksamisõiduki; O1 kategooria sõiduki- hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
• M2 ja M3 kategooria sõiduki vanusega mitte üle 10 aasta; N2 ja N3 kat.sõiduki; O2, O3, O4 kat.sõiduki; L3e, L4e, L7e kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta; üksikkorras valmistatud sõiduki, välja arvatud O1 kategooria sõiduki; eriliigilise sõiduki- hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
• M2 ja M3 kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta- hiljemalt 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
• väikesaare sõiduki, välja arvatud alarmsõiduki ja takso- hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
• vanasõiduki- hiljemalt 48 kuu möödumisel vanasõidukiks tunnistamisest
Eriliigilisele ülevaatusele peab sõiduki esitama enne sõiduki eriliigilise sõidukina kasutuselevõttu. Alarmsõidukit ei pea esitama eriliigilisele ülevaatusele, kui selle esmaregistreerimisest on möödunud vähem kui 12 kuud.