Ülevaatusele esitatavad sõidukid

Mootorsõidukid, mis peavad olema läbinud korralise perioodilise ülevaatuse:

 

sõiduautod ja kaubikud (M1, N1 kategooria sõidukid)
veoautod (N2, N3 kategooria sõidukid)
bussid (M2, M3 kategooria sõidukid)
haagised (O1, O2, O3, O4 kategooria sõidukid)
mootorrattad (L3e, L4e, L5e, L7e kategooria sõidukid)
traktorid, liikurmasinad ja nende haagised

 

Korralisele perioodilisele ülevaatusele ei pea esitama:

 

mopeede (L1e, L2e kategooria sõidukid)
kerge neliratas (L6e kategooria sõidukid)
maastikusõidukeid nt ATV, mootorsaan (MS1, MS2 kategooria sõidukid)
põllumajanduslikke liikurmasinaid (registreerimistunnistusel märkus “PÕLLUMAJANDUSLIK LIIKURMASIN”)

 

Sõiduki omanik või vastutav kasutaja peab tagama sõiduki vastavuse kehtestatud tehnonõuetele.

 

Kuigi registreerimistunnistuse kaasas kandmine ei ole igapäevaselt enamasti vajalik, siis tehnoülevaatusel on alati vajalik registreerimistunnistus. Palun kontrollige, et tehnoülevaatusele minnes oleks kindlasti kaasas sõiduki registreerimistunnistus.